Za sve informacije pozovite: 066.9222777

Kurirska služba

kurirska-sluzba

Mogućnost da proširite granice svog poslovanja


Veliki broj malih preduzeća u Srbiji svoje poslovanje uglavnom zasniva na lokalnom tržištu, gradu u kom obavljaju privrednu delatnost i neposrednoj okolini. Razlozi za to su brojni, od skromnih tehničkih ili kadrovskih kapaciteta, pa sve do straha od velikih logističkih troškova koje to nosi. Svi ovi razlozi mogu se lako pevazići čak i u firmama sa izuzetno malim brojem zaposlenih, bez velikih ulaganja.

Uzmimo recimo primer isporuke potrošnog materijala X na relaciji Beograd-Niš. Predmet isporuke je roba čija fakturna vrednost iznosi 100.000 dinara neto, a marža je 20%. Ukoliko pođemo od činjenice da je put u oba pravca dug 500 kilometara i da je potrošnja goriva u kombiju 10 litara na 100km, dolazimo do cene puta od oko 7.500 dinara. Kada tome dodamo i putarinu od preko 2.000 dinara i amortizaciju i lizing transportnog vozila, dolazimo do zaključka da je taj način poslovanja u potpunosti neisplativ. O činjenici da taj vid transporta podrazumeva i mesečno plaćanje vozača koji će na takvim relacijama gubiti ceo radni dan, da i ne govorimo.

Šta je najbolje rešenje? Isti ovaj posao možete obaviti jednostavnim angažovanjem kurirske službe. Iskoristite njihove logističke kapacitete u cilju proširenja svog poslovanja. Sve razvijene kurirske službe u Srbiji imaju dnevne zbirne isporuke na celoj njenoj teritoriji, kao i veliki broj regionalnih centara. Takođe, imaju i mogućnost ugovaranja specijalnih dugoročnih aranžmana sa pravnim licima koji omogućavaju čvrsto regulisanje uslova saradnje i svih pravila slanja, precizno definisanje cena isporuke i osiguranje poslatih pošiljki. Praksa je takva da se oko cene pošiljki, zbog specifičnosti pojedinačnih poslova, svako pravno lice posebno dogovara sa kurirskom službom. Naša preporuka je da u pregovore uđete sa predlogom da cena isporuke bude vezana za vrednost fakture u određenom procentu, a potpuno je realno da taj procenat ne bude veći od 2- 3%. Uz to je potrebno definisati i minimalnu vrednost isporuke, ispod koje bi cena bila fiksna. To vam pruža mogućnost lakog kalkulisanja troškova pri formiranju cene ka kupcu i planiranju širenja poslovanja generalno. Postoji naravno i roba koja zbog svojih gabarita ili drugih secifičnosti zahteva neke drugačije dogovore i uslove saradnje.

Najnoviji poslovni saveti