Za sve informacije pozovite: 066.9222777

Analiza i kontrola troškova upotrebe mobilnih telefona

upotreba mobilnih telefona

Velika mogućnost uštede


U savremenom poslovanju, mobilni telefoni skoro u potpunosti zamenjuju tradicionalno radno mesto- kancelarija, radni sto, računar i fiksni telefon. To je pozitivno uticalo na razvoj poslovanja i operativnost radnika, njihovu efikasnost u obavljanju posla, ali je takođe dovelo i do rasta troškova upotrebe sredstava telekomunikacija

Ukoliko to niste već učinili, ozbiljno se pozabavite analizom troškova upotrebe mobilnih telefona u vašoj kompaniji i videćete da i tu postoji prostor za određene uštede.

Redosled koraka:

  • Odredite kompetentnu osobu za analizu potrošnje koja treba da napravi spisak korisnika službenih telefona i analizu njihove dosadašnje prosečne potrošnje
  • Pokušajte da napravite objektivnu procenu potreba svakog od zaposlenih prema radnom mestu i tipu posla koji obavlja u kompaniji
  • Na osnovu sačinjene procene odredite limite svakom zaposlenom pojedinačno uz opciju da se prekoračenje limita sankcioniše odbijanjem od mesečne zarade zaposlenog
  • Izvršite analizu koji od postojećih operatera na tržištu mobilne telefonije najbolje i najjeftinije može da zadovolji vaše potrebe u internoj umreženoj komunikaciji i komunikaciji ka spoljnim klijentima

Nemoj te se libiti da promenite operatera, jer ovaj trošak nije mala stavka u vašem budžetu. Nova pravila omogućavaju da promenite mrežu ne menjajući pri tome brojeve telefona. iskoristite to na najbolji način i naterajte operatere da se bore sa svojom konkurencijom u dobijanju vaše naklonosti i poverenja!

Najnoviji poslovni saveti